Prof. Augustin Němejc,

akademický malíř, významný český regionalista a autor opony plzeňského Divadla  J. K. Tyla se narodil 15. března 1861 v Nepomuku v rodině řezníka a právovárečného nepomuckého měšťana Josefa Němejce.

Od roku 1875 se učil v Plzni hodinářem, pak šel jako tovaryš na zkušenou po Čechách a Moravě až do Vídně a Itálie, kde viděl slavné obrazy v galeriích. Zpět se tak vrátil s přesvědčením stát se malířem.

Roku 1890 namaloval „Beznadějnou lásku“, obraz vyjadřující sociálně kritický náhled autora na tehdejší venkov a prezentující zároveň kroj obyvatel části plzeňského dominia. Obraz byl vyznamenán druhou cenou na Zemské jubilejní výstavě v Praze r. 1891 a Němejcovi bylo poskytnuto roční stipendium do Paříže, kde se setkal s Vojtěchem Hynaisem, autorem opony Národního divadla.

Po roce se vrátil do Plzně a do roku 1900 následuje řada obrazů, které vystihují obyvatele a krajinu Plzeňska, což je tematika, jíž se Němejc důsledně věnuje celý svůj život.

V roce 1900 bylo Němejcovi svěřeno provedení hlavní opony pro nové divadlo v Plzni. V té době pracoval i na třech velkých lunetách pro tehdy stavěné muzeum v Plzni. Němejc volil za podklad myšlenku, jak plzeňský lid vítá umění na prahu svého divadla. Studie k oponě prováděl v Plzni, většinou podle lidí v Doudlevcích, samotnou oponu pak v malířské dílně Národního divadla v Praze, kde po tu dobu bydlel.

Prof. Skolka ve své knize nazvané Augustin Němejc – malíř Plzně a Plzeňska připomíná jeho příkladné etické chápání společenského života, opřeného o živou tradici minulosti a řadí ho do fiktivní řady umělců – velkých regionalistů, jako byli například jeho vrstevníci i spisovatelé Jindřich Šimon Baar, Josef Holeček, Karel Klostermann, bratři Mrštíkové, nebo hudebníci Karel Kovařovic a zejména pak Leoš Janáček.

Augustin Němejc zemřel 16. srpna 1938 a 19. srpna byl pohřben do čestného hrobu na ústředním hřbitově v Plzni.

Němejcovo dílo působí obsahem, uměleckou a bohatou citovou silou, je schopno vychovávat člověka a hluboce plní i funkci uměleckého poznávání skutečnosti.

Rodný dům Augustina Němejce v Nepomuku

K zajímavým místům, která lze v Nepomuku navštívit, patří bezesporu rodný dům malíře Augustina Němejce, kde vznikla galerie jeho obrazů. Dům získal v rámci projektu „Nepomuk, rekonstrukce rodného domu Augustina Němejce“ významnou finanční podporu Evropského fondu pro regionální rozvoj a v červnu roku 2010 byl slavnostně zpřístupněn veřejnosti.

V galerii je instalováno přes sedmdesát děl tohoto autora, z nichž většina pochází ze soukromé sbírky, další jsou zapůjčeny např. od Západočeské galerie v Plzni či Západočeského muzea. Obrazy představují typickou malířovu tvorbu – postavy v krojích, motivy ze života venkovského lidu, lidové slavnosti a portréty.

Dále je zde k vidění množství dokumentů z Němejcova života i reprodukce jeho nejslavnějšího díla – opony, jejíž originál naleznete v Divadle J. K. Tyla v Plzni.

V den 150. výročí (15. 3. 2011) narození profesora Augustina Němejce byla na jeho rodném domě slavnostně odhalena nová pamětní deska a v interiéru domu byla instalována bronzová busta tohoto významného malíře Plzeňska. Autorem třicetikilové bronzové busty, na jejímž zhotovení se částkou 105 000,- Kč podílel Plzeňský kraj, je sochař Václav Česák, žulovou desku vytvořil klatovský výtvarník Václav Fiala.

V podkroví domu je také malířský ateliér, kam mohou docházet zájemci o kurz malování. Díky rekonstrukci vznikly i prostory pro další kulturní programy – např. menší hudební vystoupení, divadelní představení pro děti i dospělé, přednášky, promítání fotografií apod.

Ukázka malířovi tvorby