Němejcův Atelier „K“, z.s.

 

Němejcův „Ateliér K“, z.s. je název skupiny amatérských výtvarníků, kteří působí v Nepomuku na jižním Plzeňsku, kde byl v roce 2010 veřejnosti zpřístupněn zrekonstruovaný rodný dům Augustina Němejce, významného malíře, známého a uznávaného i za hranicemi našeho regionu.

 Město Nepomuk získalo na rekonstrukci výraznou finanční podporu z Evropského fondu pro regionální rozvoj. A právě v podkroví tohoto domu byl zřízen v rámci jeho rekonstrukce mimo jiné i malířský ateliér, kde se už od září 2010 schází naše skupina a jak my sami říkáme, vytváříme tam obrázky z Němejcovy půdy. Snažíme se zdokonalovat ve výtvarném projevu, získat pro svou tvorbu nové podněty a vyměňovat si s ostatními zkušenosti. Postupně se z nás stali přátelé, kteří se scházejí každé úterý odpoledne a společně tvoříme v ateliéru, nebo za hezkého počasí vyrážíme do plenéru. V současnosti má Ateliér „ K “ 10 stálých členů.

Atelier „ K “ uspořádal od svého vzniku rovněž mnoho úspěšných výstav, a to nejen na domácí půdě (v Malé galerii v Nepomuku) a na dalších místech našeho regionu, ale dosáhli jsme uznání i na poli mezinárodním.

 

 

Některé obrazy jsou prodejné, zájemci se mohou informovat o ceně a prodeji na telefonu:   723 069 197.

 

nebo napsat na e-mail:     Atelierk@email.cz